दाङका तीन र रोल्पाका एक जनासहीत क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्दै धर्म परीवर्तन गराउन खोज्ने ४ पक्राउ

दाङका तीन र रोल्पाका एक जनासहीत क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्दै धर्म परीवर्तन गराउन खोज्ने ४ पक्राउ 1
नारायण खड्का
दाङ, साउन ३१

SPONSORED

दाङका तीन र रोल्पाका एक जनासहीत क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्दै धर्म परीवर्तन गराउन खोज्ने ४ पक्राउ 2