निजि ल्याबमा प्रतिष्ठानका बिरामीलाई परिक्षण गर्न पठाउने र समर्थन गर्नेसहित १० जनाको करार सेवा भंग  

निजि ल्याबमा प्रतिष्ठानका बिरामीलाई परिक्षण गर्न पठाउने र समर्थन गर्नेसहित १० जनाको करार सेवा भंग    1
दाङ, भदौ ९ ।